Roberta Scaglione
La Patinista

Utilitzant sempre la fusta com a matèria primera, creo mobles, objectes, miralls i marcs singulars. En tots els processos faig servir materials respectuosos amb el medi ambient (decapat, vernís, pintures, tractament del corc, etc.) La pintura decorativa té un paper protagonista en la meva feina, en la qual la combinació dels colors amb la bellesa natural de la fusta fan que cada objecte sigui una peça única.

Mola.cat
Passeig del Mar 17
17130 L’Escala
+34 621 29 11 44

MERCAT ORIGINAL